×

JBBR

Jesteśmy firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu finansowania na realizacje projektów zarówno ze źródeł publicznych, jak i komercyjnych. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, samorządów, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji publicznych, a dzięki współpracy z bankami, funduszami inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, firmami doradztwa personalnego zapewniamy pełną obsługę projektów od POMYSŁU do KOŃCOWEGO ROZLICZENIA. Wspieramy klientów w wyborze optymalnych źródła finansowania projektu oraz wsparcie w procesie zarządzania projektem. Ponadto Spółka oferuje również kompleksowe doradztwo prawne związane z procesem inwestycyjnym, szeroko pojętą problematyką unijną, własnością intelektualną.

Cechą, która nas wyróżnia to fakt, iż przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadzamy dogłębną analizę wykonalności projektu – kosztów i korzyści dla klienta. Dla każdego z naszych klientów przygotowujemy indywidualną strategię finansowania planowanych przedsięwzięć.

Prowadzimy również działalność szkoleniową. Współpracujemy z trenerami praktykami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw oraz samorządów.

Ze szczególna dbałością podchodzimy do przyjętych w firmie standardów jakościowych świadczonych usług na każdym ich etapie.

 

ZespółZespół

Nasz zespół tworzą eksperci w zakresie projektów europejskich, analiz finansowych, usług prawnych. Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów branżowych dzięki czemu nasze usługi dedykowane są dla każdego sektora gospodarki i nauki.

 
 
Jakub Błaszczyk

Jakub Błaszczyk

Konsultant projektów europejskich. Specjalista z zakresu projektów unijnych. Posiada ponad 9 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych i inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Od 2007 roku opracował i/lub zrealizował projekty na łączną kwotę ponad 250 mln zł.

Absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i Podyplomowych Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach działalności dydaktycznej na uczelni prowadził zajęcia m.in. z Europejskiej Polityki Regionalnej i Zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy europejskich.

 

Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Posiada złoty certyfikat Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełnił rolę trenera kluczowego w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolenia realizowane m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Europejskiego, Korpusu Służby Cywilnej (KPRM) oraz Pracowników Punktów Informacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz klientów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Pracował jako konsultant w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla sektora MŚP.

 
 
Agnieszka Gągalska

Agnieszka Gągalska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo o specjalności prawo europejskie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, od 2014 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2007 r. w instytucjach realizujących projekty systemowe oraz konkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, odpowiadając za obsługę prawną, w szczególności z zakresu praw autorskich, prawa pracy, spraw dotyczących informacji publicznej, prawa europejskiego oraz obsługę w zakresie zamówień publicznych w projektach IT, projektach badawczych oraz szkoleniowych.

 

Prowadzi szeroko pojęte doradztwo prawne na rzecz instytucji publicznych, jak również podmiotów prywatnych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania ustaleń pokontrolnych przez Instytucje Pośredniczące oraz Urząd Zamówień Publicznych.

W trakcie swojej praktyki współpracowała z dużymi kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Odbyła wiele szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz praw autorskich z uwzględnieniem aspektów projektowych. Posiada certyfikat Prince 2 wydany przez Office for Government Commerce w Londynie.

 
 
Wojciech Szczygłowski

Wojciech Szczygłowski

Absolwent wydziału nauk aktuarialnych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Jako Ekspert posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i realizacji projektami.

Karierę zawodowa rozpoczął jako analityk w Regionalnym Centrum Korporacyjnym PKO BP. Od 2005 roku zaczął przygotowywać wnioski aplikacyjne dla projektów współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Następnie w 2007 roku zaczął pracę w administracji publicznej, gdzie na różnych szczeblach kierowniczych odpowiedzialny był za organizacje procesu oceny i rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez 8 lat wdrożył kilkadziesiąt projektów współfinasowanych ze środków UE na kwotę bliską 1 mld złotych. W 2009 r. ukończył studium zarządzania funduszami strukturalnymi realizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

W perspektywie finansowej 2007-2013 uczestniczył w pracach wielu grup roboczych dotyczących zasad wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto ukończył kilkadziesiąt szkoleń w zakresie m.in. zarządzania, realizacji, rozliczania projektów unijnych. Posiada certyfikat Prince 2 wydany przez Office for Government Commerce w Londynie.

 
 

OfertaOferta

Obsługa prawna

 • Obsługa prawna obejmująca usługi w zakresie bieżącego doradztwa prawnego w ramach realizowanych projektów, wsparcie na etapie kontroli projektów, przygotowanie odpowiedzi na zalecenia i wystąpienia pokontrolne instytucji kontrolujących.
 • Zamówienia publiczne obejmujące doradztwo prawne i merytoryczne na rzecz Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Usługi obejmujące doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie postępowań prowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznanie rynku w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności w zakresie EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 lub w oparciu o wewnętrzne instrukcje i regulaminy.

Firma oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

 • opracowania wniosków aplikacyjnych wraz ze studium
  wykonalności dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych;
 • opracowania biznes planów (również na potrzeby innych źródeł finansowania);
 • opracowania strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu etc.;
 • opracowania strategii firm (strategii przedsiębiorstw, strategii funkcjonalnych etc.);
 • zarządzania projektami;
 • rozliczenia projektów;
 • ewaluacji projektów;
 

KlienciKlienci

Do tej pory zaufali nam:

Wdrożenie platformy e-business w firmie LEGS Sp. z o.o.

LEGS
Wartość projektu:

2 473 691,05 zł

PPH LEGS Sp. z o.o.

Akademia Profesjonalnego Fotografa on-line – nowa usługa przewagą konkurencyjną firmy Nookie Sebastian Komicz

Nookie Studio
Wartość projektu:

2534 389,04 zł

Nookie Sebastian Komicz

Development of Your Kingdom Come

Wartość projektu:

1 096 400,00 zł

Plastic s.c.

Plastic s.c.

Akademia kompetencji - Agraf, Aplikom, Cadexpert

AGRAF Sp. z o.o.
Wartość projektu:

756 920,55 zł

AGRAF Sp. z o.o.

Akademia kompetencji – VF Polska

Wartość projektu:

514 800,80 zł

VF Polska Sp. z o.o.

VF Polska Sp. z o.o.

aCADemia 3D

CADExpert Sp. z o.o.
Wartość projektu:

2 333 400,30 zł

CADExpert Sp. z o.o.

Łódzka akademia inżyniera, projektanta 3D

CADExpert Sp. z o.o.
Wartość projektu:

875 304,20 zł

CADExpert Sp. z o.o.

Akademia umiejętności społecznych dla pracowników ICT

FOKUS
Wartość projektu:

878 632,00 zł

FOKUS Grupa Doradczo-Szkoleniowa s.c.

Studium językowe i kompetencji pracowników branży logistycznej

Wartość projektu:

809 872,26 zł

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych „M. Wawrzonek i Spółka” s.c.

Akademia umiejętności ADRIAN

Adrian Fabryka Rajstop
Wartość projektu:

274 996,00 zł

Adrian Fabryka Rajstop

 

KlienciSzkolenia

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi szkoleniowe w zakresie:

 • efektywnej komunikacji z Klientami,
 • profesjonalnej obsługi Klienta w obszarze usług,
 • sprzedaży bezpośredniej,
 • negocjacji,
 • skutecznego organizowania pracy zespołu,
 • sprzedaży relacyjnej w segmencie biznesowym,
 • prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami w kulturze szacunku,
 • prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.

Jako kompleksowy dostawca usług w obszarze szkoleń zapewniamy naszym Klientom profesjonalną diagnozę potrzeb uwzględniającą zarówno perspektywę pracowników uczestniczących w szkoleniach, jak i uwarunkowania Firmy związane z możliwościami wprowadzenia wypracowanych rozwiązań.

Ściśle współpracujemy z Klientami, konsultując programy dydaktyczne oraz weryfikując przygotowane ćwiczenia i symulacje, dzięki czemu realizowane projekty szkoleniowe są profesjonalnym wsparciem biznesowym, realizowanym wedle uzgodnionych standardów.

Obsługujemy firmy z sektora MŚP oraz i duże Firmy w wielu różnych branżach.

Nasze usługi zorientowane są na wynik, a co za tym idzie efekty realizowanych przez nas szkoleń bezpośrednio przekładają się na zyski naszych Klientów.


 
 

Kontakt

ul Zajęcza 15,
00-351
Warszawa

tel. +48 605 262 518
tel. +48 516 030 424

biuro@jbbr.pl

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.