×

JBBR

Jesteśmy firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu finansowania na realizacje projektów zarówno ze źródeł publicznych, jak i komercyjnych. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, samorządów, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji publicznych, a dzięki współpracy z bankami, funduszami inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, firmami doradztwa personalnego zapewniamy pełną obsługę projektów od POMYSŁU do KOŃCOWEGO ROZLICZENIA. Wspieramy klientów w wyborze optymalnych źródła finansowania projektu oraz wsparcie w procesie zarządzania projektem. Ponadto Spółka oferuje również kompleksowe doradztwo prawne związane z procesem inwestycyjnym, szeroko pojętą problematyką unijną, własnością intelektualną.

Cechą, która nas wyróżnia to fakt, iż przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadzamy dogłębną analizę wykonalności projektu – kosztów i korzyści dla klienta. Dla każdego z naszych klientów przygotowujemy indywidualną strategię finansowania planowanych przedsięwzięć.

Prowadzimy również działalność szkoleniową. Współpracujemy z trenerami praktykami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw oraz samorządów.

Ze szczególna dbałością podchodzimy do przyjętych w firmie standardów jakościowych świadczonych usług na każdym ich etapie.

 

ZespółZespół

Nasz zespół tworzą eksperci w zakresie projektów europejskich, analiz finansowych, usług prawnych. Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów branżowych dzięki czemu nasze usługi dedykowane są dla każdego sektora gospodarki i nauki.

 
 
Jakub Błaszczyk

Jakub Błaszczyk

Konsultant projektów europejskich. Specjalista z zakresu projektów unijnych. Posiada ponad 9 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych i inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Od 2007 roku opracował i/lub zrealizował projekty na łączną kwotę ponad 250 mln zł.

Absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i Podyplomowych Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach działalności dydaktycznej na uczelni prowadził zajęcia m.in. z Europejskiej Polityki Regionalnej i Zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy europejskich.

 

Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Posiada złoty certyfikat Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełnił rolę trenera kluczowego w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolenia realizowane m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Europejskiego, Korpusu Służby Cywilnej (KPRM) oraz Pracowników Punktów Informacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz klientów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Pracował jako konsultant w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla sektora MŚP.

 
 
Agnieszka Gągalska

Agnieszka Gągalska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo o specjalności prawo europejskie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, od 2014 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2007 r. w instytucjach realizujących projekty systemowe oraz konkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, odpowiadając za obsługę prawną, w szczególności z zakresu praw autorskich, prawa pracy, spraw dotyczących informacji publicznej, prawa europejskiego oraz obsługę w zakresie zamówień publicznych w projektach IT, projektach badawczych oraz szkoleniowych.

 

Prowadzi szeroko pojęte doradztwo prawne na rzecz instytucji publicznych, jak również podmiotów prywatnych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania ustaleń pokontrolnych przez Instytucje Pośredniczące oraz Urząd Zamówień Publicznych.

W trakcie swojej praktyki współpracowała z dużymi kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Odbyła wiele szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz praw autorskich z uwzględnieniem aspektów projektowych. Posiada certyfikat Prince 2 wydany przez Office for Government Commerce w Londynie.

 
 
Wojciech Szczygłowski

Wojciech Szczygłowski

Absolwent wydziału nauk aktuarialnych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Jako Ekspert posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i realizacji projektami.

Karierę zawodowa rozpoczął jako analityk w Regionalnym Centrum Korporacyjnym PKO BP. Od 2005 roku zaczął przygotowywać wnioski aplikacyjne dla projektów współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Następnie w 2007 roku zaczął pracę w administracji publicznej, gdzie na różnych szczeblach kierowniczych odpowiedzialny był za organizacje procesu oceny i rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez 8 lat wdrożył kilkadziesiąt projektów współfinasowanych ze środków UE na kwotę bliską 1 mld złotych. W 2009 r. ukończył studium zarządzania funduszami strukturalnymi realizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

W perspektywie finansowej 2007-2013 uczestniczył w pracach wielu grup roboczych dotyczących zasad wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto ukończył kilkadziesiąt szkoleń w zakresie m.in. zarządzania, realizacji, rozliczania projektów unijnych. Posiada certyfikat Prince 2 wydany przez Office for Government Commerce w Londynie.

 
 
Andrzej Wielgosz

Andrzej Wielgosz

Certyfikowany Trener VCC w zakresie sprzedaży i obsługi klienta oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia efektywności pracy.

Ekspert i konsultant w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów szkoleniowych i doradczych opartych o procesy uczenia aktywnego oraz techniki typu „action learning”.

 

Jako trener posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z grupami szkoleniowymi, zrealizował ponad 2.200 dni szkoleniowych, jest autorem ponad stu projektów doradczych i dydaktycznych. Jako główny konsultant i współautor opracował blisko 20 strategii operacyjnych wraz z funkcjonalnymi planami wdrożenia.

Z wykształcenia andragog - specjalista uczenia dorosłych oraz zarządzania pracą, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego przez wiele lat związany z wiodącymi firmami doradczo szkoleniowymi.

Specjalizuje się w szkoleniu firm usługowych i produkcyjnych zarówno sektora MŚP, jak i międzynarodowych korporacji produkcyjno-handlowych.

Z ramienia JBBR jest Konsultantem Merytorycznym programów szkoleniowych realizowanych w ramach dofinansowań z KFS w latach 2016/2017 oraz programów rozwojowych, realizowanych w ramach BUR.

 
 

OfertaOferta

Obsługa prawna

 • Obsługa prawna obejmująca usługi w zakresie bieżącego doradztwa prawnego w ramach realizowanych projektów, wsparcie na etapie kontroli projektów, przygotowanie odpowiedzi na zalecenia i wystąpienia pokontrolne instytucji kontrolujących.
 • Zamówienia publiczne obejmujące doradztwo prawne i merytoryczne na rzecz Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Usługi obejmujące doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie postępowań prowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznanie rynku w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności w zakresie EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 lub w oparciu o wewnętrzne instrukcje i regulaminy.

Firma oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

 • opracowania wniosków aplikacyjnych wraz ze studium
  wykonalności dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych;
 • opracowania biznes planów (również na potrzeby innych źródeł finansowania);
 • opracowania strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu etc.;
 • opracowania strategii firm (strategii przedsiębiorstw, strategii funkcjonalnych etc.);
 • zarządzania projektami;
 • rozliczenia projektów;
 • ewaluacji projektów;
 

KlienciKlienci

Do tej pory zaufali nam:

Wdrożenie platformy e-business w firmie LEGS Sp. z o.o.

LEGS
Wartość projektu:

2 473 691,05 zł

PPH LEGS Sp. z o.o.

Akademia Profesjonalnego Fotografa on-line – nowa usługa przewagą konkurencyjną firmy Nookie Sebastian Komicz

Nookie Studio
Wartość projektu:

2534 389,04 zł

Nookie Sebastian Komicz

Development of Your Kingdom Come

Wartość projektu:

1 096 400,00 zł

Plastic s.c.

Plastic s.c.

Akademia kompetencji - Agraf, Aplikom, Cadexpert

AGRAF Sp. z o.o.
Wartość projektu:

756 920,55 zł

AGRAF Sp. z o.o.

Akademia kompetencji – VF Polska

Wartość projektu:

514 800,80 zł

VF Polska Sp. z o.o.

VF Polska Sp. z o.o.

aCADemia 3D

CADExpert Sp. z o.o.
Wartość projektu:

2 333 400,30 zł

CADExpert Sp. z o.o.

Łódzka akademia inżyniera, projektanta 3D

CADExpert Sp. z o.o.
Wartość projektu:

875 304,20 zł

CADExpert Sp. z o.o.

Akademia umiejętności społecznych dla pracowników ICT

FOKUS
Wartość projektu:

878 632,00 zł

FOKUS Grupa Doradczo-Szkoleniowa s.c.

Studium językowe i kompetencji pracowników branży logistycznej

Wartość projektu:

809 872,26 zł

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych „M. Wawrzonek i Spółka” s.c.

Akademia umiejętności ADRIAN

Adrian Fabryka Rajstop
Wartość projektu:

274 996,00 zł

Adrian Fabryka Rajstop

 

KlienciDOFINANSOWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W latach 2014 – 2020 w ramach środków Unijnych została stworzona Baza Usług Rozwojowych. Baza ta została stworzona w celu utworzenia Popytowego Systemu Finansowania. System ten to sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jego pracowników oraz osób fizycznych oparty na podejściu popytowym.

Odtąd przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi z Bazu Usług Rozwojowych zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą ich aktualnym potrzebom. Przedsiębiorcy będą mogli także za pośrednictwem bazy zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie znajdą jej wśród już dostępnych na platformie.

JBBR STRATEGY & INNONATION SP. Z O.O. to:

 • firma wpisana do bazy usług rozwojowych, jako firma spełniająca standardy jakości potwierdzone certyfikatem.
 • firma zatwierdzona przez polską agencję rozwoju przedsiębiorczości pod kątem świadczenia usług z efs.
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych, jak i komercyjnych

POZIOM DOFINANSOWANIA: od 50% do 80%

Wysokość dofinasnsowania uzależniona jest m.in. od:

 • województwa
 • wielkości firmy
 • branży

Zwiększenie poziomu dofinansowania nawet do 80% możliwe jest przy spełnieniu preferencyjnych kryteriów, które zostały ściśle określone dla poszczególnych województw.


PROCES UZYSKIWANIA DOTACJI:

PROCES UZYSKIWANIA DOTACJI PROCES UZYSKIWANIA DOTACJI

Przygotowane przez JBBR programy dydaktyczne dla sektora MŚP opierają się o metodykę kształcenia aktywnego, którego podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że najefektywniejsza nauka odbywa się poprzez działanie i praktyczne doświadczenie.

Na naszych szkoleniach wspieramy ten proces interaktywnymi metodami pracy; krótkie wykłady czy prezentacje wiedzy teoretycznej stosowane są przez nas jedynie w celu wprowadzenia nowych zagadnień.

Wybrane przez Klienta z BUR programy JBBR są przez nas dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klienta i specyfiki jego branży. Na każdym etapie tego procesu przyszłych Uczestników naszych szkoleń – pytamy o ich oczekiwania, o to co możemy zrobić, aby umożliwić grupie optymalne zaangażowanie.

Oprócz transferu praktycznej wiedzy na naszych szkoleniach, dajemy Uczestnikom możliwość refleksji opartej na omawianych przykładach i ćwiczeniach przez co ułatwiamy wykorzystanie nabytej wiedzy w środowisku pracy.

Rozumiemy i znamy potrzeby firmy sektora MŚP dlatego przygotowaliśmy 5 bloków tematycznych do wyboru – tematy można łaczyć, a całości możemy zrealizować do 12 dni szkoleniowych na grupę:

 1. PROWADZENIE FIRMY
  (tematy dotyczące: budowania strategii rozwoju, planowania, wyznaczania celów, efektywności pracy, marketingu)

 2. OBSŁUGA KLIENTA
  (tematy dotyczące: relacji z klientem, standardów obsługi, radzenia sobie z trudnym klientem, obsługi reklamacyjnej, komunikacji z klentem)

 3. SPRZEDAŻ
  (tematy dotyczące: opracowania oferty, prezentacji produktu, standardów sprzedaży, zarządzania sprzedażą, zdobywania klientów, sprzedaży przez telefon, negocjacji, relacji B2B)

 4. ZARZĄDZANIE
  (tematy dotyczące: kierowania zespołem, współpracy, zaangażowania, oceny pracy, motywowania, zarządzania efektywnością, coachingu)

 5. PRODUKCJA
  (tematy dotyczące: organizacji pracy, 5S, usprawniania, przebiegu i optymalizacji procesów produkcyjnych)
VCC AKADEMIA EDUKACYJNA
 
 

Kontakt

ul. Paryska 24 lok.1
03 – 935
Warszawa

tel. +48 605 262 518
tel. +48 516 030 424

biuro@jbbr.pl

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.